Pomiary elektryczne

Oferujemy profesjonalne pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach o różnej wielkości i przeznaczeniu: obiektach mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych.

Ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych po przeprowadzonych badaniach. Charakterystyki zasilania i układy uziemienia. Oględziny instalacji elektrycznej.

Wykonujemy pomiary elektryczne instalacji oraz maszyn elektrycznych

Posiadamy aktualne świadectwa wzorcowania dla naszych przyrządów pomiarowych

Pomiary oświetlenia
 • Ogólnego
 • Oświetlenia awaryjnego
 • Pomiary oświetlenia stanowiska pracy
Pomiary elektryczne
 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
 • Badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia przy użyciu RCD
 • Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Badanie ciągłości PE i małych rezystancji
 • Badanie rezystancji Izolacji obwodów
 • Badanie urządzeń transformatorowych
 • Badanie elektrostatyczne powierzchni
 • Badanie stanów instalacji odgromowej i uziomów
Pomiary i badania elektryczne w domach i mieszkaniach
 • Oględziny instalacji – sprawdzenie czy nie występują widoczne uszkodzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu
 • Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych – pomiary czy wyłączniki spełniają swoją rolę, czyli czy zapewniają bezpieczeństwo
 • Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem – pomiary impedancji pętli zwarciowej, czyli sprawdzenie czy dany wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik zadziała poprawnie w przypadku uszkodzenia
 • Pomiary rezystancji izolacji – sprawdzenie czy wszystkie przewody w budynku są w dobrym stanie technicznym
 • Pomiary rezystancji uziemienia – w przypadku instalacji odgromowej, sprawdzenie czy uziom jest sprawny, czyli czy skutecznie odprowadzi ewentualny prąd piorunowy do ziemi

Do wykonania takich pomiarów niezbędne są specjalistyczne mierniki posiadające aktualny certyfikat wzorcowania.

Na podstawie pomiarów otrzymacie Państwo komplet protokołów pomiarowych.

Pomiary i badania elektryczne w firmach i budynkach użyteczności publicznej
 • Oględziny instalacji
 • Pomiary skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zapewnianej przez bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe
 • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów
 • Pomiary rezystancji uziomów
 • Pomiary transformatorów i silników elektrycznych
 • Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary są zakończone kompletem protokołów pomiarowych wraz z oceną poprawności i ewentualnymi uwagami.

W przypadku pomiarów odbiorczych zakres może być taki sam lub mniejszy.

Doświadczenie & Wiedza

Współpraca z innymi firmami potwierdza naszą rzetelność. Na przestrzeni lat realizowaliśmy projekty wspólnie z:

 • OR MON Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Pruszkowie
 • ZUS Elblag
 • WDW Wojskowe Domy Wczasowe w Juracie i Ryni
 • Urząd Gminy w Pruszczu Gdańskim,
 • Urząd Gminy w Rypinie
 • Urząd Gminy w Morągu
 • Urząd Miasta w Żyrardowie
 • Urząd Gminy w Suszu
 • Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
 • Komenda Główna Policji w Warszawie
 • PGE Stadion Narodowy w Warszawie
 • PGE Łódź
 • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Gdańsku
 • URODA Polska
 • CH Złote Tarasy w Warszawie
 • CH Galeria Jeziorak w Iławie
 • ANIMEX Foods Sp. z o.o.
 • Sieć sklepów CROOP, HOUSE
 • Andrem AB Gdynia
 • BS Iława
 • Symbiona S.A.
 • Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie