Analizy sieci elektroenergetycznej

Nasza firma oferuje pełen zakres pomiarów jakości sieci elektroenergetycznej. Wykonujemy pomiary i analizę zasilania w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, obiektach sportowych, szkołach, biurach i wielu innych. Analiza jakości energii pozwala uniknąć wielu kłopotów związanych z funkcjonowaniem obiektu, zapobiega powstawaniu uszkodzeń i awarii oraz pozwala dostosować modernizację sieci.

Wykonujemy także pomiary związane z doborem urządzeń kompensacji mocy biernej. Szczegółowa analiza wyników, połączona z wieloletnią praktyką w projektowaniu instalacji kompensujących pozwala nam przedstawić Państwu trafną ofertę, dostosowaną w idealny sposób do Państwa potrzeb, zapewniając zoptymalizowane koszty instalacji w Państwa obiekcie.

Do pomiarów używamy certyfikowane urządzenia pomiarowe, zgodne z wymaganiami Polskich Norm oraz uwierzytelnione w Głównym Urzędzie Miar.

Analiza parametrów sieci elektrycznej jest konieczna, aby:
 • sprawdzić jakość dostarczanej energii elektrycznej,
 • zbadać rzeczywiste zużycie energii elektrycznej i poniesione koszty,
 • zoptymalizować koszty za energię elektryczną na podstawie uzyskanych wyników,
 • zlokalizować przyczynę nieprawidłowości i zareagować,
 • zbadać asymetrie występujące w sieci,
 • dobrać prawidłowo baterię kondensatorów lub dławiki do kompensacji mocy biernej.

Doświadczenie & Wiedza

Współpraca z innymi firmami potwierdza naszą rzetelność. Na przestrzeni lat realizowaliśmy projekty wspólnie z:

 • OR MON Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Pruszkowie
 • ZUS Elblag
 • WDW Wojskowe Domy Wczasowe w Juracie i Ryni
 • Urząd Gminy w Pruszczu Gdańskim,
 • Urząd Gminy w Rypinie
 • Urząd Gminy w Morągu
 • Urząd Miasta w Żyrardowie
 • Urząd Gminy w Suszu
 • Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
 • Komenda Główna Policji w Warszawie
 • PGE Stadion Narodowy w Warszawie
 • PGE Łódź
 • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Gdańsku
 • URODA Polska
 • CH Złote Tarasy w Warszawie
 • CH Galeria Jeziorak w Iławie
 • ANIMEX Foods Sp. z o.o.
 • Sieć sklepów CROOP, HOUSE
 • Andrem AB Gdynia
 • BS Iława
 • Symbiona S.A.
 • Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie